Iblant er det nødvendig å sette inn egen tekst innimellom spørsmål eller ved begynnelsen / slutten av siden. Spesielt når det gjelder mer komplekse og lengre spørreundersøkelser er det bra å veilede respondenter.


1. Klikk på (+) ikonet i spørsmål editoren på samme måte som om du ville opprette et nytt spørsmål.
2. Velg den siste muligheten Leg til tekst.
3. Et tekstvindu vil bli åpnet, og du kan skrive inn det du trenger.
Tips: Skriften kan ikke endres for å sikre 100% lesbarhet. Du kan justere på innretting, fet skrift, kursiv, og i Premium- konto er det tilgjengelig en klikkbar lenke.
Tips: