I enkelte tilfeller (typisk i bedriftsinterne undersøkelser) er det hensiktsmessig å sikre spørreskjemaet med et passord. Spørreskjemaet vil være synlig kun for de som kjenner passordet.


1. Klikk på Innstillinger i spørreskjemaeditoren i toppmenyen.2. Helt nede på siden finner du Sikkerhet seksjonen. Der aktiverer du passordbeskyttelse.3. Skriv inn ditt eget passord eller bruk knappen Generer passord.4. Se spørreskjemaet i testmodus. Øverst på siden klikk på Forhåndsvisning.5. Du vil nå se en side hvor du vil bli bedt om å skrive inn passord. Spørreskjemaet er nå sikret.6. Husk å sende både spørreundersøkelsens passord og webadresse til respondenter.


Tips: Det er mulig å begrense tilgangen til spørreundersøkelser fra en begrenset IP-adresse. Vi anbefaler at du forlater denne innstillingen til bedriftsadministratoren. Vi må påpeke på at dette ikke er en 100% funksjonell løsning. I dag er det mangel på IP-adresser og mange bedrifter kan jobbe under en IP-adresse.

023