1. På hjemmesiden -  klikk på diagram-ikonet ved den valgte spørreundersøkelsen.2. Du kommer til appen Resultater hvor du kan se Sammendrag resultater. Klikk på Besøksdata.3. I første diagram - Besøkende totalt kan du se:

  • Svar - total antall av utfylte og lagret spørreskjemaer.
  • Ikke fullført - disse er ikke lagret (respondenten avbrutt utfyllingen og sendte ikke - lagret ikke - spørreskjema). Data er IKKE tilgjengelige.
  • Slettet - Antall deaktiverte svar som du har utelatt fra behandling.


Følgende nyttige diagrammer er tilgjengelige - Besøkshistorikk, Besøkskilder (direkte link, Facebook, Twitter, e-postinvitasjoner, etc.) Gjennomsnittstiden for å fylle ut undersøkelse (hvor lang tid det tok respondenter å fylle ut).

045