Har undersøkelsen din en nettadresse som virker i overkant komplisert? Ønsker du å simplifisere den slik at respondentene kan være trygge på at de mottar en undersøkelse fra deg, og ikke spam? 


Hvis det er tilfelle, så har du muligheten til å endre på nettadressen til undersøkelsen din. 


1. Logg inn på kontoen din, og velg undersøkelsen.

Velg “Samle inn svar


2.Velg “Endre nettadresse


3. Du står fritt til å endre adressen slik du ønsker.


4.Ikke glem å bekrefte endringene ved å trykke på “LAGRE”.


Når du er ferdig kan du dele den nye nettadressen med respondentene dine. 


Eksempel:

Opprinnelig nettadresse til en undersøkelse: https://www.survio.com/survey/d/V0U5U4B8S9F3B2K6N

Redigert nettadresse til en undersøkelse: https://www.survio.com/survey/d/kundetilfredshet


067