Spørsmålstyper

Flervalgsmatrise

Bruk Denne typen spørsmål er spesifikk og bør brukes kun i begrunnede tilfeller der vi vil at respondenten velger flere svar per alternativ. Utnyttelsen...
Tue, 11 Okt, 2022 ved 1:13 PM

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?

Ny støttebillett