Du kan ställa in ett datum för början och slut för automatisk insamling av svar. Du behöver inte avaktivera enkäten manuellt.


1. I instrumentpanelen välj den enkät som du vill ställa in.2. I toppmenyn klicka på Inställning.3. Aktivera alternativet Enkätens deadlines och klicka på till fältet. I kalendern väljer du det datum då din enkät ska sluta samla in svar.Tips: En enkät med en inställd deadline för insamling av svar kommer att samla in svar till midnatt den dagen. Nästa dag klockan 00:01 kommer den att stängas av och inte längre samla in svar.


OBS! Om du vill att enkäten fortsätter att samla in svar se till att du inte har angett denna deadline för avstängning av insamling av svar. Detta är det vanligaste problemet med datainsamling. Folk glömmer att de har satt en deadline för insamling av svar och vill sedan fortsätta samla in data längre än planerat.


Tips: Enkäter kan aktiveras när som helst. Avbryt bara begränsningen av datainsamling genom att avaktivera Enkätens Deadlines eller flytta deadlinen till ett senare datum.

037