Začínáme

Integraci Survio s interními systémy lze provést prostřednictvím rozhraní API. Zde je stručný průvodce, který Vám pomůže začít. 

 

Upozornění: Přístup k API je k dispozici pouze pro naše Survio PRO zákazníky.

 

Survio poskytuje rozhraní API pro automatické načítání dat z různých zdrojů. Tato data lze použít pro další analýzu nebo implementaci procesů. Můžete například poslat zákazníkům průzkum spokojenosti a nechat Survio automaticky přeposlat jejich odpovědi do CRM nebo do jakéhokoli BI nástroje, abyste mohli data dále sledovat a vyhodnocovat. To dává vedení společnosti možnost přijmout rychlá a správná opatření nebo důsledně plánovat v dlouhodobém horizontu.

 

Survio API se řídí standardem Open API a toto schéma je také k dispozici ke stažení.

 

Zdroje

V současné době rozhraní API poskytuje přístup k jedinému zdroji - jednotlivým odpovědím.

 

Používání rozhraní API

Požadavek na rozhraní API se provádí protokolem HTTP na hostitele "https://api2.survio.com/v2/". Pro čtení dat je však nutné získat přihlašovací údaje. 

 

K provedení požadavků je třeba autorizace, která se provádí prostřednictvím tokenu API. Token se odesílá v hlavičce HTTP. Formát tohoto typu hlavičky je následující: 

 

Authorization: Bearer <token>

 

Příklad požadavku na získání odpovědí pak bude vypadat takto:

 

Example request

 

Token je vygenerován speciálně pro Váš účet, takže můžete přistupovat pouze k údajům v rámci svého účtu. Token nemá žádné datum expirace, ale lze jej na vyžádání zrušit. 

 

Pro vygenerování tokenu se prosím obraťte na naši zákaznickou podporu.

 

Kdokoli s tokenem může přistupovat k datům Vašeho účtu prostřednictvím rozhraní API v režimu pouze pro čtení. Přestože není možné data smazat nebo jinak poškodit, doporučujeme token uchovávat v bezpečí, aby nedošlo k jeho zneužití. Aktuální token je možné kdykoli deaktivovat a v případě potřeby vygenerovat zcela nový.

 

Podrobnější informace o jednotlivých vlastnostech API naleznete v referenci. 

 

Každý zdroj obsahuje adresu URL, metodu požadavku, schéma požadavku a schéma odpovědi.

 

Stránkování a filtry

Každý zdroj, který obsahuje seznam záznamů, poskytuje maximálně 30 výsledků na jeden požadavek. Výsledky jsou seřazeny sestupně od nejnovějšího záznamu. Pokud překročíte počet 30 výsledků, můžete pro zobrazení jednotlivých stránek s následnými výsledky použít GET parametr:

 

?page=<page number>

 

Číslování stránek začíná číslem "0":

 

“?page=0” displays the first page,
“?page=1” displays the second page,
“?page=2” displays the third page etc. until the request returns no result.

 

Každý zdroj také umožňuje použití různých filtrů pro zadání výsledků. Můžete si vybrat z následujících možností:

  • datum → filtruje výsledky podle konkrétního data

  • od - do → filtruje výsledky podle definovaného časového intervalu

  • doba dokončení → filtruje výsledky podle času potřebného k dokončení průzkumu

Například můžete získat záznam odpovědí přijatých po určitém datu pomocí následujícího formátu: 

 

?submitted[after]=<time>

 

Je také možné řetězit filtry a nastavit například určitý časový interval: 

 

?submitted[after]=<time>&submitted[before]=<time>

 

Limity volání

Hlavním účelem limitů volání je zajistit spolehlivý provoz API, stálou dostupnost dat a prevenci jejich zneužití, abyste měli kdykoli k dispozici všechny potřebné informace. Tyto limity se týkají pouze množství 1 000 požadavků HTTP za hodinu a uživatele.

 

Máte pro nás zpětnou vazbu? 

Než přejdete k referenci API, oceníme jakoukoli zpětnou vazbu, která nám pomůže zlepšit uživatelský komfort a pohodlné používání rozhraní Survio API. Pokud v API najdete nějakou chybu nebo problém, neváhejte nás kontaktovat.