Alle sider i spørreskjemaet har samme bakgrunn. Du kan ikke ha en annen bakgrunn for hver side. 


1. Klikk på penselikonet på høyre side av skjermen og velg det valgte fargepalettet. Deretter trykker du på blyanten ved siden av.
2. For å laste opp et eget bakgrunnsbilde må du ha aktivert enten et BUSINESS- eller ELITE-abonnement. Trykk først på søppelkassen for å slette det allerede opplastede bakgrunnsbilde. Deretter kan du laste opp det ønskede bildet.

3. Når bildet er lastet opp kan du legge på filtre og justere kontrast. 033