For å unngå å motte registrere deg til Survio - kontoen din bare for å finne ut om du har nye svar på spørreskjemaet kan du sette opp et svarvarsel.


1. Åpne Innstillinger ved det valgte spørreskjemaet og aktiver Svarvarsel via e-post.2. Når du mottar et nytt svar vil Survio sende deg et varsel til din registrerings e-postadresse.Advarsel: E-postmeldingen inneholder ikke noe svar. Det er bare et varsel om at du har mottatt nye innkommende svar.


3. Du kan også bruke systemvarsling via Slack. Aktiver alternativet Svarvasling via Slack.4. I det nye vinduet klikk på Authorize, og logg inn på din Slack-konto.5. Velg kanalen du ønsker å få tilsendt varsler.6. Så fort du vil få et nytt svar vil du motta en meldingvarsel. 038