Du kan motta et varsel om nye svar dersom du ønsker det, så slipper du å logge inn på kontoen din hver dag for å sjekke. 


1. Åpne Avanserte Innstillinger og aktiver Responsvarsel via e-post.2. Når du mottar et nytt svar vil Survio sende deg et varsel til eposten du brukte til å registrere deg ned. Advarsel: E-postmeldingen inneholder ikke noe svar. Det er bare et varsel om at du har mottatt nye innkommende svar.
038