Redigere spørreundersøkelsen

Hvordan redigere utfyllende informasjon i et spørsmål
Velformulerte hint kan hjelpe deg med å innhente bedre utfylte undersøkelser som holder høyere kvalitet. Du unngår at respondentene dine misforstår hva du m...
Wed, 7 Apr, 2021 at 1:19 PM
Obligatoriske spørsmål
De fleste spørsmålsvariantene har muligheten til å skru på/av hvorvidt det er obligatorisk å besvare spørsmålet. Dette gjelder spørsmål med enkeltsvar, fler...
Wed, 7 Apr, 2021 at 1:22 PM

Didn't find answer to your question?