Iblant kan det være nyttig å sette inn egen tekst mellom spørsmål eller ved begynnelsen/slutten av siden. Dette gjelder spesielt ved lengre og komplekse undersøkelser, sånn at respondenten blir veiledet og kan besvare undersøkelsen mest mulig korrekt. 


1. Klikk på (+) ikonet i redigeringsverktøyet for spørreundersøkelsen på samme måte som om du ville opprette et nytt spørsmål.
2. Velg det siste alternativet - Legg til tekst. En liten tekstboks der du kan skrive inn det du ønsker, kommer til syne. 

Teksten du legger inn lagres automatisk. Selve borden rundt teksten vises ikke i den endelige utgaven av spørreundersøkelsen din.


Tips.

  • Du kan ikke endre sktifttypen, men du kan endre midtstilling, kursiv, fet tekst. Premiumkunder kan legge til en weblink. 
  • Dersom du har en en spørreundersøkelse som er delt etter typer av spørsmål, kan det være lurt å legge til en beskrivelse for respondenter i begynnelsen av hver ny spørsmålstype.
  • Du kan f. eks. legge til kontaktinformasjon (forfatternavn, e-post, telefon) til hver side.