Iblant er det nødvendig å sette inn egen tekst mellom spørsmål eller ved begynnelsen / slutten av siden. Spesielt når det gjelder mer komplekse og lengre spørreundersøkelser er det bra å veilede respondenter.


1. Klikk på (+) ikonet i redigeringsverktøyet for spørreundersøkelsen på samme måte som om du ville opprette et nytt spørsmål.
2. Velg det siste alternativet - Legg til tekst.
3. Et tekstvindu åpnes, og du kan skrive inn det du trenger.

Tips: Skrifttype- og størrelse kan ikke endres for å sikre 100% lesbarhet. Du kan justere på innretting, fet skrift, kursiv. Premiumkunder kan legge til en klikkbar lenke.
Tips: