Rodzaje pytań

Macierz - możliwość większej ilości odpowiedzi na linijce
Wykorzystanie Ten rodzaj pytania jest specyficzny i należy używać go TYLKO w uzasadnionych przypadkach, kiedy chcemy, aby respondent wybrał więcej odpow...
pon, 28 Sty, 2019 at 4:42 PM

Didn't find answer to your question?