Rodzaje pytań

Macierz – więcej odpowiedzi
Wykorzystanie Ten rodzaj pytania jest specyficzny i należy używać go TYLKO w uzasadnionych przypadkach, kiedy chcemy, aby respondent wybrał więcej odpow...
wt, 20 Lip, 2021 at 11:23 RANO

Didn't find answer to your question?