Wykorzystanie


Ten rodzaj pytania jest specyficzny i należy używać go TYLKO w uzasadnionych przypadkach, kiedy chcemy, aby respondent wybrał więcej odpowiedzi u jednej możliwości (na jednej linijce). Można je wykorzystać kiedy respondent przyporządkowywuje role lub zamiar jakiejś grupie ludzi, np. w rodzinie.


Uwaga: To pytanie zdecydowanie nie powinno zostać użyte do pytań z podziałką lub skalą.Ocena


Ponieważ w zasadzie chodzi o połączenie kilku pytań z wielokrotnymi odpowiedziami, jest niemożliwe użyć niektóre sposoby oceny. Można oceniać częstości w wartości w wartości względnej i bezwzględnej (procenty lub częstość występowania). Uważaj tylko na podstawę obliczania. Ilość odpowiedzi nie jest równa ilości respondentów, ponieważ każdy może wybrać więcej odpowiedzi.


Wykres


Do pokazania wyników można użyć wykresów słupkowych. Ze względu na charakter pytania nie jest logiczne użycie wykresów kołowych (taki sam problem jak w pytaniu zamkniętym - więcej odpowiedzi).Możliwości ustawienia:

  • Obowiązek wypełnienia pytania.
  • Dołączenie do pytania obrazka lub filmiku.
  • Rodzaj macierzy: 
    • jedna odpowiedź na linijce, 
    • więcej odpowiedzi, 
    • pola tekstowe.

021