Frågetyper

Matris - fler svar
Användning Detta är en specifik typ av fråga som bör användas klokt och ENDAST i specifika, motiverade fall där du vill att respondenten ska välja mella...
Tis, 13 apr., 2021 at 10:55 AM

Didn't find answer to your question?