Användning


Detta är en specifik typ av fråga som bör användas klokt och endast i specifika, motiverade fall där du vill att respondenten ska välja mellan fler svar på varje rad. Användningen är lämplig t.ex. när respondenten tilldelar en roll eller ett syfte till en grupp av människor, t.ex. i familjen.


OBS! Den här frågan borde inte användas för frågor med en skala.Analysering


Vissa analysmetoder kan inte användas eftersom det är en kombination av flera frågor med flera svarsalternativ. Du kan utvärdera frekvenser i relativa och absoluta värden (procenttal eller antal händelser). Var försiktig med beräkningsunderlaget. Antal svar är inte samma som antal respondenter eftersom alla kan välja flera svar.


Diagram


Stapeldiagram kan användas för att visa resultat. Det är ologiskt att använda cirkeldiagram (samma problem som vid sluten fråga - flervalsfrågor).Inställningsalternativ

  • Åtagande att fylla i frågan.
  • Lägg till en bild eller en video på frågan.
  • Typ av matris:
    • ett svar per rad,
    • flervalsfråga,
    • textsvar (textruta).

021