Det er mulig å angi dato for automatisk start og slutt av svarsamlingen. Dersom du gjør dette trenger du ikke å avslutte undersøkelsen manuelt.


1. Velg undersøkelsen du ønsker å gjøre dette på, deretter åpner du Innstillingene.2. Skru på funksjonen for å sette en frist, og velg datoene som passer deg. Spørreskjemaet med frist til undersøkelsen vil samle inn svar til midnatt samme dag. Neste dag kl 00:01 vil den bli deaktivert og vil ikke samle svar.


Advarsel: Hvis du ønsker at spørreskjemaet skal fortsette å samle data må du sørge for at du ikke har angitt denne fristen for undersøkelsen. Vennligst kontrollere dette om du har en slik problem. Dette er det vanligste problemet med datainnsamling. Folk glemmer at de har satt en dato for sluttsamling og ønsker å samle inn data lenger enn opprinnelig planlagt.


Tips: Spørreskjemaet kan aktiveres når som helst. Bare avbryt begrensningen av datasamling ved å deaktivere Fristen for undersøkelsen eller flytt sluttdatoen til et senere tidspunkt.

037