Możliwe jest ustawienie daty automatycznego rozpoczęcia i zakończenia zbierania odpowiedzi u ankiety. Nie musisz więc pilnować, kiedy deaktywować ankietę, co oszczędzi ci wiele kłopotów.


1. Na stronie z projektami wybierz ankietę, którą chcesz ustawić.2. Aktywuj opcję Dostępność do ankiety i w polu „Do“ wybierz żądaną datę zakończenia. Tego dnia ankieta automatycznie się WYŁĄCZY i nie będzie zbierać odpowiedzi.Ankieta z ustawioną datą automatycznego zakończenia będzie gromadzić odpowiedzi do północy danego dnia. Następnego dnia w czasie 00:01 dezaktywuje się i skończy ze zbiorem odpowiedzi.


Uwaga: Jeśli ankieta przestanie zbierać odpowiedzi i ty chcesz, aby nadal funkcjonowała, sprawdź, czy nie ustawiłeś automatyczne zakończenie zbierania. Chodzi o najczęstszy problem dotyczący zbierania danych. Ludzie zapomną, że coś ustawiali i chcą zbierać dane dłużej niż pierwotnie przewidywano.


Wskazówka: Ankietę oczywiście można kiedykolwiek ponownie aktywować. Wystarczy anulować ograniczenie zbierania danych poprzez dezaktywację opcji Dostępność ankiety, albo poprzez przesunięcie daty zakończenia na późniejszy termin.

037