Det er mulig å angi dato for automatisk start og slutt av svarsamlingen. Du trenger ikke å deaktivere manuelt spørreskjemaet.


1. På hjemmesiden velg spørreskjemaet du ønsker å justere på.2. I toppmenyen klikk på Innstillinger.3. Aktiver Frist til undersøkelse. I Slutt - vinduet velger du datoen du ønsker.Spørreskjemaet med frist til undersøkelsen vil samle inn svar til midnatt på den dagen. Neste dag kl 00:01 vil den bli deaktivert og vil ikke samle svar.


Advarsel: Hvis du ønsker at spørreskjemaet skal fortsette å samle data må du sørge for at du ikke har angitt denne fristen for undersøkelsen. Vennligst kontrollere dette om du har en slik problem. Dette er det vanligste problemet med datainnsamling. Folk glemmer at de har satt en dato for sluttsamling og ønsker å samle inn data lenger enn opprinnelig planlagt.


Tips: Spørreskjemaet kan aktiveres når som helst. Bare avbryt begrensningen av datasamling ved å deaktivere Fristen for undersøkelsen eller flyt på sluttdato til et senere tidspunkt.

037