Deling av resultater er en premiumfunksjon som lar deg dele resultatene til undersøkelsen på nettsiden din. 


ADVARSEL: Vær OBS på GDPR og personvernslovgivning - ikke del sensitiv informasjon uten respondentenes samtykke.


Du kan sikre resultatene med et passord dersom det ikke er ønskelig at de er tilgjengelige for allmenheten. 


1. På hjemmesiden klikk på diagram-ikonet ved den valgte spørreundersøkelsen.2. Du blir sendt til resultatsoversikten. Her finner du valget for å dele resultatene dine.3. Sett bryteren til "JA", så genereres en URL som leder til resultatene dine. 


4. Du kan angi hvilke data du ønsker å vise på en offentlig side:

  • Hvis du ikke ønsker å publisere individuelle svar, må du sette den første bryteren til NEI.
  • Hvis du ikke ønsker at folk skal nedlaste resultater og svar, må du sette den andre bryteren til NEI, osv.

5. URLen med resultatene kan deles på nett, internt i selskapet, sosiale medier, o.l. 
044