Sider og skjemalogikk

Spørreskjemalogikk

Spørreskjemalogikk er en premiumfunksjon. Den brukes ofte for å luke ut uegnede respondenter, eller for å la respondenter hoppe mellom spørsmål.  Eksemp...
Thu, 13 Okt, 2022 ved 8:10 AM

Hvilke sider består undersøkelsen av?

Spørreskjema består av tre typer sider: 1. Startsiden - Her bør du forklare formålet med spørreundersøkelsen, og motivere respondentene til å besvare un...
Tue, 24 Jan, 2023 ved 10:34 AM

Hvordan legger man til en ny side?

1. Åpne spørreundersøkelsen du ønsker å redigere. 2. I sidepanelet trykker du på Legg til ny side. 3. Den nye siden opprettes umiddelbart...
Thu, 13 Okt, 2022 ved 8:19 AM

Hvordan endrer man rekkefølgen på sider?

1.  I menyen på venstre side kan du høyreklikke på siden du ønsker å flytte, alternativt kan du trykke på "..."-symbolet ved siden av siden, og en...
Thu, 8 Apr, 2021 ved 10:46 AM

Hvordan sletter man en side?

1. I menyen på venstre side finner du siden du ønsker å slette, og klikker med høyre museknapp, eller klikker på "..."-symbolet.  2. Velg Slet...
Thu, 13 Okt, 2022 ved 8:20 AM

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?

Ny støttebillett