Spørreskjema består av tre typer sider:


1. Startsiden - Her bør du forklare formålet med spørreundersøkelsen, og motivere respondentene til å besvare undersøkelsen.2. Deretter følger sider med spørsmål. I spørreundersøkelser som er lengre anbefaler vi at du oppretter flere sider, og legge logisk relatert spørsmål sammen på sider f. eks. demografiske spørsmål, identifiserende spørsmål osv.Eksempel: Et spørreskjema med 10 spørsmål kan deles f.eks. slik:

  • Én side med alle 10 spørsmål.
  • 10 sider med ett spørsmål på hver side.
  • 5 sider med 2 spørsmål på hver side osv. 


3. Spørreskjemaet avsluttes med en såkalt Takkeside. Her takke du til dine respondenter for utfyllingen av spørreskjemaet.
Tips: Takkesiden kan ikke endres i  gratisversjonen. Om du ønsker å redigere takkesiden må du kjøpe et abonnement.

026