1. Selecteer in de enquête-editor de vraag die u wilt bewerken en klik er één keer op. Selecteer in het dialoogvenster Bewerken.
2.  Om een video toe te voegen, klikt u op het symbool AFSPELEN naast het tekstvak EXTRA BESCHRIJVING. 

3. Kopieer het adres van uw YouTube-video, plak deze in het veld in plaats van de tekst "Plak YouTube video LINK HIER" en bevestig met Opslaan. De video is direct beschikbaar via de enquête.

Tip: Momenteel worden alleen YouTube-video's ondersteund.

009