Enquête logica (Vragen overslaan) is een premiumfunctie die heel vaak wordt gebruikt om filtervragen (screening) te maken, vooral aan het begin van de enquête.


Voorbeeld nr. 1


U voert een onderzoek uit naar de trend van baard dragen bij mannen. Om relevante resultaten te krijgen, is het verstandig om alle vrouwelijke respondenten eruit te halen (ervan uitgaande dat vrouwen meestal geen baarden dragen).


1.  Maak de eerste vraag waarin u de respondenten vraagt naar geslacht.2. Klik op de vraag en selecteer Logica in de bubbel.3. Er verschijnt een venster waarin logische regels voor overslaan worden gemaakt.4. Klik op + Regel maken naast het antwoord "Vrouw" en selecteer in het vervolgkeuzemenu de regel waaraan u het antwoord wilt koppelen. In dit geval wordt iedereen die "Vrouwelijk" aanvinkt voor geslacht in deze vraag doorgestuurd naar Enquête indienen, vanwege het onvoldoende criterium.5. Voor vragen waarop de regel wordt toegepast, verschijnt er een lichtblauw vierkant met een cijfer naast Logica wanneer er op de vraag wordt geklikt. Dit getal geeft het aantal regels aan dat voor de vraag is gemaakt.Voorbeeld nr. 2


U bent de voorzitter van een plaatselijke autoliefhebbersclub en u wilt weten welk model het populairst is onder uw leden. Om te voorkomen dat Model A-eigenaren de vragen voor Model B beantwoorden, kunt u logische vraagsprongen gebruiken en respondenten doorverwijzen naar de juiste sets met specifieke vragen waarop u een antwoord nodig hebt.


Laten we het onderstaande voorbeeld nemen. In dit geval zullen we Dacia-modellen gebruiken - Sandero, Duster en Logan.


1. Stel een vraag op waarin u de respondenten vraagt welk automodel ze hebben.2. Als u een regel wilt maken om respondenten naar de juiste set vragen te leiden, klikt u op de vraag en selecteert u Logica in de bubbel.3. Klik op de knop + Regel maken en selecteer de gewenste actie voor elk antwoord in het vervolgkeuzemenu. Dit zorgt ervoor dat respondenten worden doorgestuurd naar de juiste set vragen over het voertuigmodel dat ze bezitten. Als een van de respondenten geen van de bovenstaande typen auto's bezit, gaan ze meteen naar Enquête indienen. Het nummer voor de vraag geeft het paginanummer aan waarop de vraag staat Een paar handige details:
U kunt geen regel maken die de respondenten van pagina 1 naar pagina 2 leidt, omdat dit een logische verschuiving in de enquête is. Laten we, om het beter te illustreren, het voorbeeld uit de bovenstaande enquête gebruiken.


De enquête stelt vragen over een van de Sandero-automodellen op pagina 2.


Aangezien de eerste sorteervraag op pagina 1 staat, kunt u de functie voor het overslaan van vragen alleen toepassen op antwoorden die de respondenten naar pagina 3 of 4 leiden. U kunt ook van pagina 2 naar pagina 4 gaan, of direct naar het einde van de enquête, zelfs als het 20 pagina's bevat.


4. Nu u de basisregels hebt gemaakt, moet u een set regels maken voor de volgende vragen. Als u een uitgebreidere enquête voorbereidt, kunt u verschillende niveaus van regels toepassen. In dit voorbeeld zullen we respondenten vragen wat ze het leukst vinden aan specifieke modellen. Na het beantwoorden van de vraag, dankzij de gemaakte regel, komen ze aan het einde van de enquête, vanwaar ze deze zullen indienen.


Zoek eenvoudig de pagina met de gegeven vraag in het paginaoverzicht in het linkerdeel van de editor, klik op de vraag, selecteer Logica en maak een regel voor elk antwoord door Enquête indienen te selecteren in het vervolgkeuzemenu.5.  Klik op OPSLAAN om de regels voor de door u gemaakte vraag op te slaan.

Wat kunt u met deze functie doen?

  • Overgaan naar een specifieke vraag in de enquête

  • Overgaan naar een specifieke pagina in de enquête

  • De respondent doorverwijzen naar een willekeurige URL (web, Facebook of andere pagina), afhankelijk van hoe hij de vraag beantwoordt.

  • Overgaan naar Enquête indienenWAARSCHUWING: 


1. Regels voor het overslaan van vragen kunnen alleen worden toegepast op een vraagtype met één keuze.


2. Als u geen regel invoert, gaat de enquête door met de volgende vraag.

030