Undersökningslogik är en premiumfunktion som ofta används för att skapa screeningfrågor (filtrering), speciellt i början av en enkät.


Överhoppande av frågor är en premiefunktion som mycket ofta används för skapandet av filtreringsfrågor (screeningfrågor), särskilt i inledningen av enkäterna.

Exempel nr. 1

Ni gör en undersökning om trender vad det gäller att bära skägg hos män. För att få relevanta resultat är det klokt att filtrera bort alla kvinnliga respondenter (med hänsyn till förmodandet att kvinnor oftast inte bär skägg).

 1. Skapa en första fråga där ni frågar efter respondentens kön. 2. Klicka på frågan i bubblan och välj posten Logik. 3. Nu visas ett fönster i vilket reglerna för en logisk överhoppning visas. 4. Klicka på + Skapa en regel för svaret "Kvinna" och välj sedan i rullgardinsmenyn den regel som du vill att svaret ska vara beroende av. I det här fallet kommer den som svarar "Kvinna" på den frågan att omdirigeras till slutet av enkäten, beroende på ett kriterium som inte passar. 5. Hos de frågor där en regel appliceras kommer vid posten Logik visas en ljusblå ruta med ett nummer när man klickar på frågan. Det numret indikerar antalet skapade regler för den aktuella frågan.

Exempel nr. 2

Du är ordförande för den lokala klubben för bilentusiaster och du vill ha information om vilken bils om är populärast bland era medlemmar. För att förhindra att ägaren av modell A kommer att svara på frågor gällande modellen B, kan du använda logiska överhopp och omdirigera respondenterna till den vederbörliga uppsättningen konkreta frågor, som du behöver deras svar på.

Vi kommer att visa hur i exemplet nedan. I det här fallet använder vi modellerna från märket Dacia - Sandero, Duster och Logan.

 1. Skapa en fråga där du frågar respondenterna vilken bil de äger. 2. För att skapa regler som leder respondenterna till den motsvarande uppsättningen frågor, klickar du på frågan i bubblan och väljer posten Logik. 3. Klicka på knappen + Skapa en regel och i rullgardinsmenyn väljer du det du önskar ska inträffa för varje svar. På så sätt säkerställer du att respondenterna kommer att omdirigeras till rätt frågeuppsättning, gällande bilmodellen de äger. Om någon av respondenterna inte äger någon av de angivna biltyperna kommer de direkt till slutet av enkäten. Numret framför frågan indikerar numret på sidan där frågan finns.Några praktiska detaljer:

 • Du kan inte skapa en regel som dirigerar respondenterna från sida 1 till sida 2, eftersom det är ett logiskt skift i enkäten. För att illustrera det bättre använder vi ett exempel från den ovan nämnda undersökningen.

 • I enkäten finns frågor som gäller en av bilmodellerna - Sandero, angiven på sida 2.

 • Med hänsyn till att den inledande sorteringsfrågan finns på sida 1, kan du endast applicera funktionen för överhoppning av frågor på svar som omdirigerar respondenterna till sidan 3 eller 4. På samma sätt går det att hoppa från sidan 2 till sidan 4 eller direkt till slutet på enkäten, även om den innehåller 20 sidor.


 1. Nu, om du har skapat grundreglerna, är det nödvändigt att skapa en uppsättning regler för de följande frågorna. Om du förbereder en mer komplicerad enkät kan du använda flera olika regelnivåer. I det här exemplet frågar vi respondenterna vad det tycke mest om hos de konkreta modellerna. Efter att frågorna besvarats förflyttas de tack vare den skapade regeln till slutet på enkäten och därifrån skickar de den sedan.

  I sidöversikten på redigerarens vänstra sida hittar du enkelt sidan med den aktuella frågan, klicka på frågan, välj posten Logik och skapa en regel för varje svar med valet Slut på enkäten i rullgardinsmenyn.

 1. Med ett klick på SPARA sparas reglerna som du skapat för den aktuella frågan.


Vad möjliggör den här funktionen för dig?

 • Överhoppning till en konkret fråga i enkäten 

 • Överhoppning till en konkret sida i enkäten 

 • Omdirigering av respondenten till en URL-adress (webbsida, facebooksida eller annan sida), beroende på hur denna svarat på den aktuella frågan. 

 • Övergång till slutet på enkäten.


Typer av regler

 • Gå till fråga nummer.
 • Gå till sida nummer.
 • URL-adress - du kan omdirigera respondenter till vilken som helst webbplats. T.ex. i enkäten om kosmetiken för kvinnor (Exempel nr. 1) kan du skapa en regel att när kvinnor har besvarat en specifik fråga (exempelvis väljer de ett parfymmärke) kommer de att omdirigeras till en särskild hemsida i din e-butik med enorma rabatter på detta parfymmärke.
 • Enkät slut - som i ovannämnda exemplen.


OBS!

 1. Reglerna för överhoppning av frågor kan endast användas för frågetyper med ett svarsalternativ.
 2. Om du inte anger någon regel fortsätter enkäten med nästa fråga i turordningen.

030