1. Kliknij w symbol „“ obok wybranej strony (lub prawym przyciskiem myszy bezpośrednio w daną stronę), by otworzyć menu kontekstowe.


2. Klikaj w strzałki do góry / na dół, do czasu gdy strona znajdzie się w pożądanym miejscu.


<Zmiany w układzie stron zapisują się automatycznie.

028