1. Klicka på symbolen „“ bredvid de valda sidorna (eller på direkt på den högra knappen på den aktuella sidan) så öppnas kontextmenyn.2. Klicka på pilarna uppåt/nedåt för att ändra sidans placering.028