Praca w trybie zespołowym to jedna z funkcji dostępnym wyłącznie w ramach usługi Survio PRO. Umożliwia ona podjęcie współpracy w zakresie badań ankietowych z członkami Twojego zespołu.

Stworzyliśmy dla Ciebie cztery krótkie nagrania wideo pokazujące, jak zaprosić nowych członków zespołu, dokonać zmian ich uprawnień dostępu, dezaktywować oraz ponownie aktywować ich konta. 

Nagranie - Jak dodać do zespołu nowych członków  


Nagranie - Jak zmienić uprawnienia dostępu członkom zespołu  


Nagranie - Jak dezaktywować konto członka zespołu 


Nagranie - Jak ponownie aktywować konto członka zespołu Zarządzanie zespołem - krok po kroku

Jak dodać do zespołu nowych członków

  1. Zaloguj się do swojego konta w usłudze i udaj się do sekcji Zespół, którą znajdziesz w menu w prawym górnym rogu ekranu.  

Team management with Survio PRO

  1. Następnie w menu po lewej stronie, wybierz Członkowie zespołu i kliknij na +Zaproś nowych członków.

Graphical user interface, application, Teams 
Description automatically generated

  1. Wprowadź adresy e-mailowe nowych członków i określ ich rolę. 

Graphical user interface, application, Teams 
Description automatically generated

  1. Gdy zaproszony zaakceptuje zaproszenie, zostanie poproszony o utworzenie hasła dla swojego użytkownika. Po wykonaniu tej czynności może on/ona korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych w ramach w Twojego pakiecie usług Survio PRO.


Jak zmienić uprawnienia dostępu członkom zespołu

W razie potrzeby możesz edytować nadawać członkom swojego zespołu nowe role. Po prostu znajdź użytkownika, któremu chcesz nadać nową rolę, kliknij jego aktualną rolę (administrator/właściciel/edytor) i wybierz odpowiednią rolę z menu. 

Editing a team member's access rights in with Survio PRO


Jak dezaktywować i aktywować konto członka zespołu

Dezaktywacja członka zespołu to praktyczny sposób na zwolnienie miejsca w koncie Survio PRO w przypadku, gdy jeden z użytkowników jest z jakiegoś powodu tymczasowo nie wykonuje obowiązków zawodowych lub po prostu nie korzysta z Survio.  Dzięki temu inna osoba może korzystać z usługi bez konieczności płacenia za dodatkowe konto. 

Dezaktywacja odbywa się poprzez kliknięcie na symbol trzech kropek tuż obok roli sprawowanej przez danego członka, a następnie wybranie opcji Dezaktywuj.


Graphical user interface, application, Teams 
Description automatically generated

W razie potrzeby ponownej aktywacji członka zespołu, po prostu wykonaj tę samą procedurę, tylko tym razem wybierz opcję Ponownie aktywować. Nieaktywnych członków znajdziesz na samym dole ekranu.

Graphical user interface, application, Teams 
Description automatically generated


Dodawanie dodatkowych kont do zespołu  

Jeśli w koncie zespołowym wyczerpały się już miejsca, czy też konta, po prostu kliknij na +Zwiększ rozmiar zespołu w sekcji zarządzania zespołem i wprowadź wymagane informacje: liczbę dodatkowych miejsc oraz notatkę dla naszego zespołu Sukcesu Klienta. Skontaktują się oni z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby omówić Twoje potrzeby. Możesz również skontaktować się z nimi, klikając na poniższy przycisk. 

Skontaktuj się z zespołem Customer Success