I vissa fall behöver man dölja sina enkäter från allmänheten, t.ex. hos interna undersökningar bland anställda och liknande. För att hålla en sådan enkät privat kan man säkra den med ett lösenord då endast de personer som har lösenord får tillgång till den.


1. I enkäteditorn, klicka på Inställningar i toppmenyn.2. I den vänstra menyn väljer du Säkerhetsåtgärder. Där aktiverar du omkopplaren Lösenordsskydd och ange ditt lösenord.3. Om den här sidan visas är enkäten säkrad.4. Kom ihåg att förutom webbadressen skicka lösenordet till respondenterna.


Tips: Det är möjligt att begränsa tillgång till enkäter från en begränsad IP-adress. Vi rekommenderar att du lämnar denna inställning till din företagsadministratör. Vi måste dock påpeka att denna lösning inte är 100% funktionell. Nuförtiden saknas IP-adresser och många företag kan då arbeta under en IP-adress.

023