Survio använder prenumeration som betalningsmodell som automatiskt återställs och ger kunder tjänster som levereras utan avbrott och bekymmer.


Om du bestämmer dig för att du inte längre vill använda premiumtjänster avbryt din prenumeration.


De aktuella premiumtjänsterna kommer att vara tillgängliga för resten av den förutbetalda perioden. Om du inte förnyar din prenumeration utgår ditt konto. Vad betyder det?


  • Det blir mycket mer komplicerat att arbeta med dina enkäter eftersom ditt konto automatiskt återkommer till ett FREE konto (icke-premium-paket).
  • Premium-funktioner som du har använt hittills kommer inte längre att vara tillgängliga. På sidan med översikt över alla funktioner inom enskilda premium-paket kan du jämföra vilka funktioner som du förlorar när ditt konto löper ut.
  • Det kommer inte längre att vara möjligt att ladda ned färdiga resultat med tabeller och diagram eller individuella svar.OBS! Se till att ladda ned och säkerhetskopiera din data medan premiumtjänster är aktiva.
  • Du kommer inte att se svar som överskrider gränsen av det kostnadsfria kontot (100 per månad).
    OBS! Enligt våra regler tas svaren som överskrider gränsen bort från icke-premium konton 30 dagar efter kontots utgång. För premiumtjänster säkerhetskopieras svaren under den aktiva prenumerationen.


Tips: Vi kommer att informera dig om att prenumerationen löper ut både via e-post och i appen. Detta ger dig gott om tid att bestämma om du vill att dina premiumtjänster ska upphöras eller återupptas. 

062