På oversiktssiden finner du undersøkelsen du ønsker å kopiere, klikker på de tre prikkene "..." og velger Dupliser. 


Tips: Endre navnet på det kopierte spørreskjemaet. Med dette unngår du å ha flere prosjekter med samme navn, som vil gjøre det vanskelig å finne den rette. Det holder med små justeringer, f. eks. kundetilfredsstillende  - juni, kan du endre til kundetilfredshetsmåling - juli.

002