Redigere spørreundersøkelsen

Hvordan lage en ny spørreundersøkelse
1. På oversiktssiden klikker du på Lag en spørreundersøkelse. 2. Velg deretter en av tre muligheter: Bruk mal - du kan velge mellom 100 + ferdigl...
Wed, 14 Jul, 2021 at 3:00 PM
Kopier en spørreundersøkelse
1. På oversiktssiden finner du undersøkelsen du ønsker å kopiere, klikker på de tre prikkene "..." og velger Kopier undersøkelse.  2. ......
Wed, 7 Apr, 2021 at 10:30 AM
Hvordan legge til et nytt spørsmål
1. På oversiktssiden velger du spørreskjemaet du ønsker å redigere. 2. I redigeringspanelet klikker du på siden med spørsmålene. 3. Klikk ...
Wed, 7 Apr, 2021 at 10:33 AM
Hvordan endre et spørsmål
Advarsel: Ikke foreta endringer på en spørreundersøkelse som er igangsatt. Endringer kan medføre at spørsmål misoppfattes, og at innsamlet data blir feil.  ...
Fri, 19 Nov, 2021 at 9:27 AM
Endre rekkefølgen på spørsmål
1. Ved å klikke på spørsmålet vil du få opp en meny med forskjellige muligheter. Velg Flytt. 2. Velg Opp om du ønsker å flytte spørsmålet en posisj...
Wed, 7 Apr, 2021 at 11:07 AM
Legge til et bilde i et spørsmål
1. Velg spørsmålet du vil legge et bilde til, og trykk på Endre.  2. Trykk på kameraet ved siden av feltet "utfyllende beskrivelse" og fi...
Wed, 7 Apr, 2021 at 11:20 AM
Hvordan fjerne et spørsmål i spørreundersøkelsen
1. Ved å klikke på spørsmålet vil du få opp en boble med forskjellige valgmuligheter. Trykk på søppelkassen. 2. Du må bekrefte valget ditt. Etter d...
Wed, 7 Apr, 2021 at 11:46 AM
Hvordan flytte et spørsmål til en annen side
Du kan flytte spørsmål til en eksisterende side eller til en nyopprettet side.  1. Klikk på spørsmålet og velg Flytt fra dialogboksen.  2. I di...
Wed, 7 Apr, 2021 at 11:48 AM
Legge til en video tilknyttet et spørsmål
1. Klikk på spørsmålet du vil vedlegge en video til, og velg Endre.  2. Trykk så på ikonet med et "avspilller"-ikon. 3. Lim i...
Wed, 7 Apr, 2021 at 12:51 PM
Hvordan legge til tekst mellom spørsmål
Iblant er det nødvendig å sette inn egen tekst mellom spørsmål eller ved begynnelsen / slutten av siden. Spesielt når det gjelder mer komplekse og lengre sp...
Wed, 7 Apr, 2021 at 1:05 PM