Du kan flytte spørsmål til en eksisterende side eller til en nyopprettet side


1. Klikk på spørsmålet og velg Flytt fra dialogboksen. 2. I dialogboksen der det står Til side velger du sidenummeret du vil flytte det valgte spørsmålet til.3. Om du er fornøyd med plasseringen av spørsmålet klikk på OK for å bekrefte dette.


Tips: Når du kan nå flytte spørsmål mellom sider anbefaler vi at spørreskjemaet er delt inn i flere sider for å bli mer oversiktlig.

008