Du kan flytta en fråga till en befintlig sida eller till en nyskapad sida.


1. Genom att klicka på frågan får du en redigeringsbubbla med olika möjligheter. Välj Flytta.2. I bubblan där den står Till sida, välj det sidnummer som du vill flytta den valda frågan till.3. Om du är nöjd med placeringen av frågan klicka på Flytta för att bekräfta.


Tips: När du redan kan flytta frågor mellan sidor rekommenderar vi att du delar upp din enkät i flera sidor. Då blir den mer översiktlig. Hur sidnumrerar man en enkät?

008