Din enkät består av tre typer av sidor:


1. Titelsida / Välkomstsida – Här kan du skapa eller justera enkätens namn. Samtidigt är det en plats där du borde förklara för respondenterna syftet med enkäten och motivera dem att fylla i den.2. Sedan följer sidor med frågor. I enkäter som är längre rekommenderar vi att du skapar flera sidor. Varje sida borde då innehålla frågor som är logiskt relaterade. T.ex. demografiska frågor, identitetsfrågor osv.Tips: Exempel på hur en enkät med 10 frågor kan delas upp:

  • 1 sida som har alla 10 frågor.
  • 10 sidor, varje sida har 1 fråga (som PowerPoint-presentation).
  • 5 sidor, varje sida har 2 frågor, osv...


3. Enkäten avslutas alltid med Tack-sida (Sista sidan) där alla respondenter ser din tacksägelse. Det här meddelandets form kan justeras efter ditt tycke och smak.Här hittar du även ikoner för enkel delning av enkäten på sociala medier (WhatsApp, Facebook, Twitter o.dyl.) Respondenterna kan på så sätt snabbt dela enkäten och hjälpa till att samla in ytterligare svar. 


Tips: Tack-sidan kan inte redigeras i gratisversionen. Om du vill skriva din egen tacksägelse måste du aktivera premiumtjänster.

026