Spørreskjemalogikk er en premiumfunksjon. Den brukes ofte for å luke ut uegnede respondenter, eller for å la respondenter hoppe mellom spørsmål. 


Eksempel nr. 1.


I dette eksempelet har du en spørreundersøkelse om skjegg. Siden vi går ut i fra at kvinner ikke har skjegg, kan du lage et filter som luker ut kvinnelige respondenter. 


1. I det første spørsmålet bes respondenten velge hvilket kjønn de er.


2. Klikk på spørsmålet og velg Logikk i menyen.3. Et nytt bilde vises, og det er her du definerer reglene for logikken. 

4. Klikk på "+Lag en regel" i spørsmålet det gjelder, i dette tilfellet "Kvinne", og velg regelen som passer. Dersom respondenten velger Kvinne i denne undersøkelsen, blir undersøkelsen sendt inn ettersom de ikke passer inklusjonskriteriet. 
5. Spørsmål som inneholder en regel har et blått nummer ved siden av "logikk"-valget som vises når du trykker på spørsmålet.


Eksempel nr. 2. 


I dette eksempelet er du formann for en lokal bilentusiastklubb og vil lage en undersøkelse for å innhente opplysninger om hvilken modell som er den mest populære.

For å forhindre at eiere av modell A besvarer spørsmål om modell B kan du lage noen regler for hvor respondentene sendes basert på hvilket svar de velger i starten av undersøkelsen.


I dette eksempelet bruker vi modellene Sandero, Duster og Logan fra bilmerket Dacia.


1. I det første spørsmålet spør du hvilken modell respondentene eier.

2. For å lage en regel som videresender respondentene dine til spørsmålene som korresponderer med valget i spørsmål 1, trykker du på spørsmålet og velger Logikk.


3. Trykk på knappen +Lag en regel, og velg handlingen som passer best. Du kan videresende respondentene dine lenger ned i undersøkelsen, eller tvinge de til å sende inn undersøkelsen allerede nå dersom de ikke passer inklusjonskriteriene dine.  Nummeret som vises ved siden av spørsmålet korresponderer med sidetallet.


OBS

Du kan ikke lage en regel som sender respondentene dine fra side 1 til side 2 ettersom dette er den logiske gangen til å begynne med. For å bruke eksempelet over: 

I undersøkelsen er spørsmålene relatert til en av modellene - Sandero - på side 2.

Siden det første screeningspørsmålet er på side 1 kan du bare legge til regler som sender respondentene fra side 1 til side 3, 4, 5, osv. 

Du kan sende respondentene dine fra side 2 til side 4, eller tvinge de til å sende inn undersøkelsen på side 2 dersom dette er et alternativ. 


4. Nå som du har laget reglene er det på tide å lage regelsett for oppfølgingsspørsmålene dine. Dersom du lager en mer avansert undersøkelse kan du eksperimentere med flere "lag" av spørsmålslogikk.

I eksempelet under ber vi respondentene svare på hva de synes er bra med de forskjellige modellene, og etter at det er gjort, blir undersøkelsen sendt inn.Gjør som tidligere, bare at du velger "send inn undersøkelse" istedet for å sende respondentene fram og tilbake.
5. Trykk på Lagre når du er ferdig. 
Hva kan du gjøre med denne funksjonaliteten? 

  • Gå til spørsmål nummer XX.
  • Hopp til sidenummer XX.
  • URL-adresse / nettadresse - basert på respondentens svar kan du omdirigere de til hvilken som helst nettside etter at spørreskjemaet er fullført. 
  • Innsending av undersøkelse -


OBS: Regler for spørsmålslogikk kan kun brukes på enkeltvalgsvar.