For å kunne endre utseendet på spørreskjema har våre designere utarbeidet fargepaletter for å farge bakgrunner, tekster, skjemaelementer og kontrollknapper. Du kan også endre bakgrunnsbilder i spørreskjemaet.1. I spørreskjemaeditoren klikk på pensel-ikonet til høyre.2. Velg kombinasjonen som passer deg best. 
032