Før du sender ut et spørreskjema til respondenter test det  ALLTID. Send ut bare en skarp nettadresse - ikke en testadresse! Med testadressen vil ikke spørreskjemaet innsamle svar og lagre data.


MØNSTER av testadresser:

https://www.survio.com/survey/d/H1M7Q9R4Y1R1U6P1J?preview=1


MØNSTER av skarp nettadresse av samme spørreundersøkelse:

https://www.survio.com/survey/d/H1M7Q9R4Y1R1U6P1J


Ved gjennomgangen av spørreundersøkelsen var oppmerksom på:

  • grammatisk feil,
  • at spørreskjemaet inneholder alle spørsmål du vil spørre,
  • at spørreskjemaet er i gang for datainnsamling (innstilling av innsamling),
  • at potensiell logikk fungerer slik du ønsker.


Slik kjører du en testmodus (forhåndsvisning)


1. I spørreskjemaeditoren klikker du på Forhåndsvisning i toppmenyen.2. Du får opp et vindu hvor du klikker på FORTSETT. Svar i forhåndsvisningsmodus blir ikke lagret.3. Klikk på Klikk her om du ønsker å lagre dine svar.4. Om du er sikker på at spørreskjemaet er i orden kan du åpne applikasjon Samle inn svar, og send den ut.Tips: Om du under testing lagrer dine svar og ønsker å slette dem etterpå kan du åpne applikasjonen Individuelle svar og gjemme svarene her. På denne måten vil svarene ikke forvrenge skarpe resultater.

034