ZAWSZE, zanim wyślesz ankietę do wypełnienia, przetestuj ją odpowiednio i wyślij ludziom tylko ostry adres URL – nie testowy! Z adresem testowym twoja ankieta nie będzie zbierać i przechowywać dane.


WZÓR adresu testowego:
https://www.survio.com/survey/d/H1M7Q9R4Y1R1U6P1J?preview=1


WZÓR ostrego adresu jednakowej ankiety:
https://www.survio.com/survey/d/H1M7Q9R4Y1R1U6P1J


Podczas kontroli ankiety skup się zwłaszcza na:

  • błędy gramatyczne,
  • to, że ankieta zawiera wszystkie pytania, na które chcesz zapytać,
  • to, że ankieta uruchomiona jest do zbierania danych (zwłaszcza ustawienia ograniczenia zbierania),
  • to, że ewentualna logika przejścia pytaniami funkcjonuje według twoich wymagań.


Jak uruchomić tryb testowy (podgląd)?


1. W edytorze ankiety kliknij link Podgląd w górnym menu.2. Pojawi się okno, w którym klikniesz DALEJ. W trybie podglądu twoje testowe odpowiedzi nie zostają przechowywane.3. W oknie kliknij link kliknij tutaj, jeśli chcesz, aby zostały przechowane również twoje testowe odpowiedzi. Przejdziesz do wersji wstępnej ankiety.4. Jeśli jesteś pewny, że ankieta jest w porządku, otwórz aplikację Zbieranie odpowiedzi i wyślij ją.Wskazówka: Jeśli w ramach testowania zapiszesz swoje odpowiedzi, a po ostrym uruchomieniu będziesz chciał je anulować, otwórz aplikację Poszczególne odpowiedzi i schowaj je tam. Nie będą one wtedy przeinaczać ostrych wyników.

034