Innstillinger

Grunnleggende undersøkelsesinnstillinger

Klikk på Innstillinger i spørreskjemaeditoren i toppmenyen. Grunnleggende alternativer av spørreskjemaets oppførsel er: Svarfrist - sett en deadl...
Wed, 7 Apr, 2021 ved 3:11 PM

Sikre spørreundersøkelsen din med passordbeskyttelse

I enkelte tilfeller (typisk i bedriftsinterne undersøkelser) er det hensiktsmessig å sikre spørreskjemaet med et passord. Spørreskjemaet vil være synlig kun...
Thu, 13 Okt, 2022 ved 8:55 AM

Overføring av data til spørreskjemaet vha. URL-parametre

Du kan legge til egendefinerte URL-parametere til undersøkelsen din om du vil innhente mer data om respondentene dine. Eksempler på dette er kundenumre, bes...
Tue, 24 Jan, 2023 ved 1:38 PM

Egendefinert språk

Dersom du har behov for å utføre en flerspråklig undersøkelse med automatisk utregning av resultatene dine, anbefaler vi at du tar en kikk på funksjonen “Sp...
Thu, 13 Okt, 2022 ved 10:14 AM

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?

Ny støttebillett