Klikk på Innstillinger i spørreskjemaeditoren i toppmenyen.Grunnleggende alternativer av spørreskjemaets oppførsel er:

 • Svarfrist - sett en deadline for undersøkelsen din. Når denne has passert lukkes automatisk undersøkelsen og respondentene får ikke besvart den. 
 • Språk - endrer på systemspråket. 
 • Tillate flere innsendinger - om dette valget er satt til PÅ kan respondenter besvare undersøkelsen flere ganger fra samme nettleser/enhet. 
 • Automatisk rulling - om dette valget satt til PÅ slipper respondenter å trykke seg frem til neste side/spørsmål. 
 • Returner til forrige spørsmål - med denne instillingen kan du hindre eller tillate at respondenter går tilbake for å besvare spørsmål på nytt. 
 • Nummerering av spørsmål - slå på / av automatisk nummerering av spørsmål.


  Advarsel: Selve teksten til spørsmål i undersøkelsen må du oversette selv. Survio har ikke en automatisk oversetter.


Avanserte innstillinger er tilgjengelige via sidemenyen: • Svarvarsling via epost - motta en epost når noen besvarer undersøkelsen din.
 • Egendefinerte URL-parametre - med denne innstillingen kan du legge til dine egne data vha URL-parametre, som f.eks. kunde-ID, ordrenummer, land, osv.
 • Videresending til en annen nettside - videresend respondenter til en nettside når de har svart på undersøkelsen din. 


Tips: Artikler vedrørende endringer av innstillinger relatert til innsamling av undersøkelsen din er - Aktive / deaktiv samling av svar og Spørreskjema tilgjengelighet.  Aktiver varsler om nye svar på e-post eller Slack.  Artikkelen om Overføring av data til spørreskjema med nettadresse variabler er for svært avanserte brukere som ønsker å vite mer om dette. Det er også mulig å koble Survio spørreskjema med Google Analytics.

022