Als u uitnodigings-campagnes heeft, gaat u naar hun statistieken of leveringsgegevens voor waardevolle inzichten. Levering Statistieken kunnen u helpen om betere campagnes te maken en meer reacties te ontvangen in de toekomst. Bekijk de details voor alle antwoorden en zie wie de respondenten zijn.


1. Open Antwoorden verzamelen in het menu. Klik vervolgens op de knop E-mail uitnodigingen.2. U ziet een lijst met uitnodigingcampagnes en de bijbehorende bezorgingsgegevens, herinneringsinstellingen en aantal ontvangers.


Klik op het grafiek pictogram om de bezorgingsstatistieken te bekijken, zoals de bezorg frequentie, open frequentie, klikfrequentie, en het inzendingspercentage.
3. Ontvang de details van de uitnodiging door op het „→“ te klikken waar u iedere geadresseerde en hun status kunt bekijken: Bijvoorbeeld - afgeleverd / onbestelbaar, beantwoord / niet beantwoord, enz.
Voorbeeld: Maak uw eigen nieuwsbrief waarin u persoonlijk bedankje kunt zeggen of kortingscodes kunt aanbieden aan respondenten die uw enquête hebben ingevuld. en probeer contact te maken met de respondenten die niet hebben gereageerd om antwoorden van hen te ontvangen.
Tip: Als u een grotere campagne wilt doen, zoals bijv. 5000 respondenten, raden we u aan om de campagne in meerdere delen op te splitsen. Maak bijv. een groep van 100 respondenten en verstuur deze, wijzig vervolgens de uitnodigings onderwerp tekst en stuur deze naar de tweede groep van 100 respondenten. Vervolgens kunt u de open frequenties van de eerste en tweede groep vergelijken en zien welke versie beter heeft gepresteerd. Dit wordt A/B-testen genoemd, waarmee u kunt zien wat de best werkende e-mail is. Wanneer u de best mogelijke versie heeft, verstuurt u deze aan de overige 4800 contacten.

040