Jeśli masz już uruchomione lub ukończone jakieś kampanie, popatrz na nie i pobierz cenne dla siebie dane. Możesz poprawić tak przyszłe rozsyłki i zyskać więcej odpowiedzi podczas następnych badań.


1. W aplikacji Zbieranie odpowiedzi kliknij link Zaproszenia e-mail.2. Zobaczysz listę wszystkich dokonanych zaproszeń. Na poziomie każdej kampanii można obserwować datę wysłania (albo czy dopiero czeka), czy zawierały przypomnienie i ilość kontaktów (adresów e-mail).


Kiedy klikniesz ikonę wykresu pojawi się statystyka z typowymi metrykami mailingowymi, które zna każdy marketer (delivery rate – współczynnik dostarczalności, open rate – współczynnik otwarć, click rate – współczynnik klikalności, submission rate – współczynnik wypełnienia).


3. Kiedy klikniesz w szczegół zaproszenia (symbol „“), przeniesiesz się na szczegółowy spis wszystkich respondentów. Widzisz przy nich status w jakim znajduje się zaproszenie, np. dostarczono / nie wysłano, uzupełniono / nie uzupełniono, itp.

Wskazówka: Na wszystkie adresy mailowe, które wypełniły twoją ankietę możesz np. wysłać osobiste podziękowanie, kupon zniżkowy, itp. Tych klientów, którzy nie wypełnili ankiety, spróbuj skontaktować za pomocą telefonu i powtórnie poprosić o udział w twoim badaniu.


Wskazówka: Jeśli chcesz zaprosić ponad 5000 kontaktów, polecamy podzielić kampanię rozsyłania do kilku części. W pierwszym etapie wysłać pierwszą wersję np. do 100 ludzi. W drugim etapie przeprowadzić zmiany tematu rozsyłki (lepszy tekst prowadzić może do wyższego open rate) i wysłać do dalszych 100. Takim A/B testowaniem stworzysz świetną kampanię, którą w końcu wyślesz do tysiąca kontaktów.

040