Jeśli w toku badania potrzebujesz zebrać bardziej szczegółowe dane, możesz zastosować niestandardowe zmienne czy też parametry w adresie URL ankiety. Jako przykład takiej zmiennej może posłużyć ID zamówienia, ID klienta czy też choćby kod kraju.

 

Należy podkreślić, iż tego typu zmienne wiążą się z konkretną ankietą, a nie z kontem użytkownika oraz że co do zasady można stworzyć ich nieograniczoną liczbę. 

 

  

  1. Będąc w edytorze przejdź do Ustawień ankiety a następnie kliknij na Ustawienia zaawansowane w panelu w lewej części ekranu.
  2. Następnie kliknij na Własne ustawienie zmiennej URL aktywując tym samym tę opcję. 

 

Survio-URL-parameters

  1. Wpisz wymagane zmienne w polach, które się będą wyświetlać w miarę dodawania zmiennych.  

 

Stworzywszy zmienne, musisz je dodać do adresu danej ankiety. Można to wykonać ręcznie, niemniej jednak polecamy o zwrócenie się do programisty lub technika z prośbą o automatyzację tego procesu. Znacznie uprości to i przyspieszy zbieranie danych.

 

 

W poniższych przykładach stworzyliśmy trzy zmienne dla ankiety dotyczącej zadowolenia klienta: custid, orderref i source. Tego rodzaju zmienne pozwalają nam na śledzenie opinii respondentów np. w ankiecie z pytaniem typu NPS, ułatwiając nam tym samym kontakt z każdym niezadowolonym klientem:

 

https://www.survio.com/survey/d/Y3F/CSAT-AUG-2022?custid=785412&orderref=2000000874&source=order-confirmation 

 

https://www.survio.com/survey/d/Y3F/CSAT-AUG-2022?custid=877471&orderref=2000000144&source=checkout-screen 

 

Niezależnie od tego, czy adres ankiety został spersonalizowany czy też nie, należy za nim wpisać znak zapytanie a następnie zmienne, które oddzielimy symbolem & (et, ampersand). 

 

 

Kiedy respondenci odpowiedzą na ankietę wyposażoną w adres ze zmiennymi, ich odpowiedzi będą widoczne w przeglądzie poszczególnych odpowiedzi oraz w dokumentach do pobrania (Excelu/Google Sheets) wraz ze zmiennymi.

 

 

 

 

Odpowiedzi z niestandardowymi zmiennymi URL mogą być również filtrowane za pomocą wbudowanej funkcji filtrowania odpowiedzi i segmentacji danych.

 

Należy podkreślić, że zmienne URL są dostępne wyłącznie w ramach pakietu PLUS i oraz usługi Survio PRO.