Własny zmienny w URL / GET parametrze, to sposób, jakim możesz przekazywać do ankiety własne dane (wartości definiowane przez ciebie). Tak będziesz w stanie identyfikować konkretne zamówienia lub konkretnego klienta. Możesz ustawić sobie tyle zmiennych, ile zechcesz.


Uwaga: Chodzi o zaawansowaną funkcję. Polecamy powierzyć tym ustawieniem programistę lub administratora firmy posiadającego wiedzę fachową.


1. W edytorze ankiety otwórz aplikację Ustawienia.2. Włącz przełącznik Własny zmienny URL.3. Stwórz nazwy zmiennych.
Jeżeli chcesz dołączyć tylko ID klienta, będziesz miał jeden zmienny o nazwie np. “kli-id”.


4. Ten parametr zostanie później dodany do URL adresu ankiety.5. Teraz niezbędne jest ten parametr “kli-id” automatyzowanie pełnić danymi (ID klientów). Tą część pozostaw na swoich programatorach. Możesz powiązać twój system informacyjny, CRM lub dowolne usługi mailingowe


6. Przykład parametru napełnionego wartością (id klienta):
?kli-id=JOHNDOE 7. Po udanym ustawieniu przeprowadź badania aby stwierdzić, czy przechowują się twoje dane!


8. Na końcu, w wynikach ankiety zobaczysz nowy blok P1 kli-id.9. Zmienne zostaną dodane w XLS pliku na koniec tabeli jako nowe kolumny (w naszym przypadku KliID).Wskazówka: Ustawienie i uruchomienie polecamy przeprowadzać tylko administratorom firmy. Chodzi o zaawansowaną funkcję, którą trudno jest uruchomić bez doświadczeń lub pomocy programisty.

024