1. Otwórz ankietę, którą zamierzasz edytować.

2. Na panelu strony kliknij na symbol + Dodaj nową stronę.


3. Utworzy ci się nowa strona. W ankiecie możesz utworzyć dowolną ilość stron. Wystarczy powtórzyć przedstawioną procedurę.


Liczba stron w ankiecie jest nieograniczona. Zawsze jednak miej na uwadze długość swojej ankiety. Zbyt długie i skomplikowane ankiety mają zazwyczaj znacznie niższy stopień zwrotu / wypełnienia, niż te krótsze. Z własnego doświadczenia wiemy, że najbardziej optymalną objętością ankiet jest 15 pytań / 10 stron.


Wskazówka: Ankietę z 10 pytaniami można podzielić np. tak:

  • Jedna strona z wszystkimi 10 pytaniami.
  • 10 stron, na każdej po 1 pytaniu.
  • 5 stron, na każdej z nich 2 pytania, itp...


027