1. Öppna den enkät som du vill redigera.


2. Klicka på + Lägg till sida symbolen på sidopanelen.3. En ny sida kommer att skapas. På samma sätt kan du skapa så många sidor som du vill. Upprepa bara det här förfaringssättet.


Antalet sidor i enkäten är inte begränsat. Tänk dock alltid på din enkäts längd. En alltför lång och komplicerad enkät har vanligen en längre Leveransferkvensnivå / Svarsfrekvens en de kortare. Av egen erfarenhet vet vi att den optimala längden för enkäter är upp till 15 frågor / 10 sidor.


Tips: Exempel på hur en enkät med 10 frågor kan delas upp:

  • 1 sida som har alla 10 frågor.
  • 10 sidor, varje sida har 1 fråga (som PowerPoint-presentation).
  • 5 sidor, varje sida har 2 frågor, osv...

027