1. I frågemenyn klickar du på den fråga som du vill ta bort och sedan på papperskorgsikonen.2. Nu visas bekräftelsefönstret. Med ett klick på “Radera” raderas den aktuella frågan och alla svar som tilllhör den.OBS! Radering av frågor är en oåterkallelig process! Tillsammans med den aktuella frågan raderas även alla svar/uppgifter som samlats in.

007