Så här kommer du igång med Survio

Hur skapar man en ny enkät

1. På sidan med översikt över enkäter klicka på Skapa en enkät. Välj sedan en av de följande möjligheterna: Använd en enkätmall - du kan välja bl...
Tis, 15 nov., 2022 vid 10:34 F.M.

Hur lägger man till en ny fråga

1. På sidan med dina enkäter väljer du den enkät som ska justeras. 2. I redigerarens vänstra meny klickar du på vederbörlig sida där du vill lägga ...
Ons, 6 Okt, 2021 vid 1:23 E.M.

Kopiera en enkät

1. På titelsidan med översikten över enkäter, välj den som du vill kopiera och klicka på symbolen „…“.  2. Välj Duplicer. Tips: Ändra namnet...
Tors, 2 Maj, 2024 vid 11:18 F.M.

Redigera en fråga

OBS! Ändra aldrig en enkät som redan är igång. Du kan göra en oåterkallelig skada på de redan insamlade svaren.Genom att ändra frågornas formulering kan du ...
Tors, 9 feb., 2023 vid 11:11 F.M.

Hur ändrar man ordning på frågor

1. Genom att klicka på frågan får du en redigeringsbubbla med olika möjligheter. Välj Flytta. 2. Välj Upp om du vill flytta frågan en position uppå...
Ons, 6 Okt, 2021 vid 1:44 E.M.

Hur flyttar man en fråga till en annan sida

Du kan flytta en fråga till en befintlig sida eller till en nyskapad sida. 1. Genom att klicka på frågan får du en redigeringsbubbla med olika möjlighet...
Ons, 6 Okt, 2021 vid 1:54 E.M.

Hur raderar man en fråga från enkäten

1. I frågemenyn klickar du på den fråga som du vill ta bort och sedan på papperskorgsikonen. 2. Nu visas bekräftelsefönstret. Med ett klick på “Rad...
Ons, 6 Okt, 2021 vid 1:52 E.M.

Obligatoriska frågor

De flesta av våra frågor inkluderar möjligheten att aktivera / inaktivera skyldigheten att fylla i frågan. Dessa inkluderar Stängd fråga - ett svar, Stängd ...
Tors, 9 feb., 2023 vid 9:42 F.M.

Hur lägger man till en bild till en fråga

1. VI enkätens redigerare väljer du den fråga som du vill redigera och klickar 1x på den. I dialogfönstret väljer du sedan redigera. 2. Bredvid tex...
Ons, 6 Okt, 2021 vid 1:47 E.M.

Hur lägger man till en video till en fråga

1. I redigeraren väljer du den fråga du vill redigera och klickar på den 1x. I dialogfönstret väljer du möjligheten Redigera. 2. För att lägga in ...
Ons, 6 Okt, 2021 vid 2:18 E.M.

Hittade du inget svar på din fråga?

Ny supportbiljett