Využití


Jedná se o nejvyužívanější typ otázek v dotaznících, v nichž respondent vybírá POUZE JEDNU předpřipravenou odpověď. Uzavřené otázky se tedy hodí v oblastech, kde potřebujete popsat pevně daný rozsah odpovědí: 

  • hodnocení jako ve škole známkou 1 až 5 (číselná škála), 

  • tzv. Likertova škála (velmi spokojen, spíše spokojen, ani spokojen / ani nespokojen, spíše nespokojen, velmi nespokojen),

  • pohlaví (muž, žena) atd.Vyhodnocení


Lze vyhodnocovat počet výskytů (četnost v absolutní hodnotě) i procenta (četnost výskytů v relativní hodnotě).


Graf


Pro zobrazení výsledků lze použít většinu grafů, typicky koláčové a sloupcové grafy.Možnosti nastavení:

  • Uspořádání odpovědí vedle sebe, pod sebou nebo v rozbalovacím menu.

  • Přidání obrázku nebo videa k otázce.

  • Přidání možnosti pro vlastní odpověď respondenta (odpověď “Jiná”).

  • Povinnost vyplnění otázky.

011